Darbo užmokestis

2020 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 1914 
2 Gydytojai 3592 
3 Slaugytojai 1819 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 1819 
5 Kitas personalas 796 
6 Bendras 1866 

 

 

2021 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 1995 
2 Gydytojai 3743 
3 Slaugytojai 2000 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 1906
5 Kitas personalas 812 
6 Bendras 1956