Darbo užmokestis

2020 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 2081 
2 Gydytojai 3821 
3 Slaugytojai 1936 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 2089 
5 Kitas personalas 892 
6 Bendras 2018 

 

 

2021 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 2357 
2 Gydytojai 4685 
3 Slaugytojai 2486 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 2517
5 Kitas personalas 1107 
6 Bendras 2474