VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė priimtų dirbti gydytoją neurologą, akių ligų gydytoją, odos ir venerinių ligų gydytoją. Telefonas pasiteiravimui 8 46 396502.

Prenumeruokite

Naujienos
Informacija Klaipėdos universitetinėje ligoninėje planuojamiems stacionarizuoti pacientams
2020-07-10

Atšaukus dėl COVID – 19 įvestą karantiną, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir pacientų bei personalo saugumą ekstremalios situacijos metu, pakeista pacientų guldymo į ligoninę tvarka.

Planine tvarka guldomi pacientai, kuriems nepasireiškę COVID – 19 (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai (kosulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas, staigus skonio ir kvapo susilpnėjimas ar praradimas), stacionarizuojami į numatytą skyrių,  priėmimo skyriuje paėmus ėminį dėl  COVID – 19 infekcijos.

Prieš planines operacijas pacientams ėminiai ištyrimui dėl  COVID – 19  imami palapinėje prie ligoninės korpuso Nr.1 iš anksto paskirtu laiku.

Gimdyvės artimajam (kūdikio tėvui), norinčiam dalyvauti gimdyme, nemokamas ištyrimas dėl COVID – 19 ligos atliekamas akušerijos ginekologijos skyriaus priėmimo poskyryje, jam atvykus  kartu su gimdyve. Artimas asmuo gali būti tik gimdymo skyriuje iš jo neišeidamas.

PRIMENAME: vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais, visi pacientai ligoninės bendro naudojimo patalpose, o lankantys asmenys visą buvimo laiką ligoninėje turi dėvėti asmens apsaugos priemones – veido kaukes arba respiratorius bei laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

plačiau Geros naujienos pacientams
2020-07-02

Atnaujinant planinę medicinos pagalbą Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, pilnu pajėgumu pradėjo veikti visa eilė skyrių: vidaus ligų, kardiologijos, psichiatrijos, reabilitacijos, nervų ligų, vertebroneurologijos, endokrinologijos. Nuo rugpjūčio mėnesio pradės veikti reumatologijos skyrius.
Plečiamos ambulatorinių konsultacijų apimtys – jau konsultuojama kasdien iki 600 pacientų, dirba 32 profilių gydytojai konsultantai.
Didėja planinių operacijų apimtys, įvairių tyrimų – endoskopijų, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, radiologinių, laboratorinių  – skaičius.
Gimdyvių vyrams, norintiems dalyvauti gimdyme, jau nebereikės iš anksto atlikti Covid-19 tyrimo – jie bus atliekami nemokamai atvykus kartu su gimdyve.
Kartu norime priminti, kad išliekame „kovidine“ ligonine, kurioje toliau tiriami įtariami ir gydomi Covid-19 sergantys pacientai. Visam tam būtini dideli papildomi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, struktūriniai pokyčiai.
Ligoninės medikai, kiti darbuotojai visa tai supranta ir puikiai dirba. Ačiū visiems.


Vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19 – pasveiko visi gydyti infekuoti pacientai
2020-06-20

Po pakartotinų Covid-19 tyrimų, nenustačius infekcijos, iš ligoninės išrašytas paskutinis pacientas.
Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse infekuotų Covid-19 pacientų nėra.
Taip pat nėra infekuotų Covid-19 ligoninės darbuotojų, visi pasveiko.

Ligoninės informacija

plačiau Pacientų lankymo tvarka valstybės lygio ekstremalios padėties dėl COVID-19 metu nuo 2020-06-17
2020-06-19
plačiau
Klaipėdos universitetinę ligoninę pasiekė labdaros siunta - naujosios kartos patalpų oro valymo ir dezinfekavimo įrenginiai
2020-06-18

2020 m. birželio mėn. 15 d. VšĮ Klaipėdos universitetinę ligoninę pasiekė labdaros siunta - baktericidiniai UV recirkuliatoriai.  Šiuos naujosios kartos patalpų oro valymo ir dezinfekavimo įrenginius, naikinančius virusus, bakterijas ir mieles, padovanojo Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija. Tokio tipo patalpų oro valymo įrenginiai Klaipėdos universitetinėje ligoninėje bus naudojami pirmą kartą. 

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19
2020-06-17

Ligoninės molekulinės diagnostikos laboratorijoje atlikti 34701 Covid-19 tyrimai, nustatyti 425 infekuoti pacientai.

Iki šiol ištirti 1522 ligoninės darbuotojai, atlikti 4638 tyrimai (su pakartotinais). Šiuo metu    Covid-19 infekuotų ligoninės darbuotojų nėra, visi pasveiko.

Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse gydomi 2 infekuoti Covid-19 pacientai. Jų sveikatos būklės patenkinamos.

72 gydyti ligoninėje infekuoti Covid-19 pacientai pasveikę, išrašyti į namus.

Ligoninės informacija

plačiau Gimdyvės artimojo dalyvavimo gimdyme tvarka ligoninėje karantino metu (pakeitimai)
2020-06-16

Informuojame, kad šalyje, galiojant karantinui dėl Covid-19, visi pacientai, patenkantis į ligoninę tyriami dėl Covid-19, tame tarpe ir gimdyvės, ribojamas pacientų lankymas bei artimųjų buvimas ligoninėje.
Skelbiame ligoninėje nustatytą tvarką dėl gimdyvės artimojo dalyvavimo gimdyme.
Tvarka čia

Ligoninės administracija

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19
2020-06-10

Ligoninės molekulinės diagnostikos laboratorijoje atlikti 32032 Covid-19 tyrimai, nustatyti 425 infekuoti pacientai.

 

Iki šiol ištirta 1516 ligoninės darbuotojų, atlikti 4369 tyrimai (su pakartotinais). Šiuo metu  yra  1 Covid-19 infekuotas darbuotojas. Infekuotų medikų nėra, visi grįžo į darbą.

 

Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse gydomi 7 infekuoti Covid-19 pacientai, vienas iš jų gydomas reanimacijos skyriuje.

Kitų gydomų infekcinių ligų korpuse Covid-19 infekuotų pacientų sveikatos būklės patenkinamos.

 

69 gydyti ligoninėje infekuoti Covid-19 pacientai pasveikę, išrašyti į namus.

 

Ligoninės informacija

plačiau Gimdyvės artimojo dalyvavimo gimdyme tvarka ligoninėje karantino metu
2020-05-29

Informuojame, kad šalyje, galiojant karantinui dėl Covid-19, visi pacientai, patenkantis į ligoninę tyriami dėl Covid-19, tame tarpe ir gimdyvės, ribojamas pacientų lankymas bei artimųjų buvimas ligoninėje.
Skelbiame ligoninėje nustatytą tvarką dėl gimdyvės artimojo dalyvavimo gimdyme.
Tvarka čia

Ligoninės administracija

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19
2020-05-26

Ligoninės molekulinės diagnostikos laboratorijoje atlikti 26353 Covid-19 tyrimai, nustatyti 415 infekuoti pacientai.

Iki šiol ištirti 1488 ligoninės darbuotojai, atlikti 3738 tyrimai (su pakartotinais). Šiuo metu  yra  9 Covid-19 infekuoti darbuotojai.

Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse gydomi 7 infekuoti Covid-19 pacientai.

Visų gydomų infekcinių ligų korpuse pacientų sveikatos būklės patenkinamos.

Iš viso ligoninėje gydyta (išrašyta) 180 infekuotų Covid-19 pacientų, dalis jų  išleisti tolesniam gydymui į namus, iš jų 66 pacientai, pasveikę ligoninėje.

 

Ligoninės informacija

plačiau