Darbo užmokestis

2018 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 1133 
2 Gydytojai 2248 
3 Slaugytojai 1182 
4 Kiti specialistai 1175 
5 Kitas personalas 496 
6 Bendras 1189 

 

 

2019 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 1548 
2 Gydytojai 3120 
3 Slaugytojai 1587 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 1586 
5 Kitas personalas 673 
6 Bendras 1618