Darbo užmokestis

2018 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 1133 
2 Gydytojai 2248 
3 Slaugytojai 1182 
4 Kiti specialistai 1175 
5 Kitas personalas 496 
6 Bendras 1189 

 

 

2019 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 1468 
2 Gydytojai 3025 
3 Slaugytojai 1562 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 1564 
5 Kitas personalas 646 
6 Bendras 1579