Darbo užmokestis

2017 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Gydytojai 1990 
2 Slaugytojai 1040 
3 Kiti specialistai 1007 
4 Kitas personalas 457 
5 Bendras 1056 

2018 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 1133 
2 Gydytojai 2248 
3 Slaugytojai 1182 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 1175 
5 Kitas personalas 496 
6 Bendras 1189