Darbo užmokestis

2016 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Gydytojai 1827 
2 Slaugytojai 952 
3 Kiti specialistai 943 
4 Kitas personalas 428 
5 Bendras 970 

2017 metų I-II-III ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Gydytojai 1968 
2 Slaugytojai 1026
3 Kiti specialistai 997
4 Kitas personalas 455
5 Bendras 1044