Bendra informacija pacientams ir lankytojams

Gerbiamam pacientui

Mes visada pasiruošę suteikti Jums geriausią sveikatos priežiūrą ir aukščiausios kvalifikacijos gydymą.
Mes turime išvystytą, profesionaliai veikiančią visą teikiamų paslaugų sistemą.
Mes tikime, kad mūsų bendrų, kartu su Jumis pastangų dėka Jūsų sveikata pagerės ir jausite nuolatinį rūpinimąsi Jumis.

Prof. Vinsas Janušonis
vyriausiasis gydytojas

 

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Jūs turite teisę:

 • į mandagų, išsaugant privatumą, bendravimą su medicinos personalu;

 • pasirinkti gydytoją, išskyrus tuos atvejus, kai reikalinga skubi medicinos pagalba ir gydytojas gali suteikti kvalifikuotą pagalbą;

 • žinoti atsakingų už gydymą ir slaugą darbuotojų vardą, pavardę, kvalifikaciją;

 • gauti aiškius atsakymus į rūpimus klausimus. Būti pilnai informuotas apie tyrimų laukimo laiką, procedūrų ar tyrimų atidėjimą ar atšaukimų priežastis;

 • susipažinti su įrašais medicininiuose dokumentuose, sumokėjus kopijavimo mokestį gauti kopijas;

 • pasirinkti siūlomus tyrimo, gydymo metodus, nepriimtinų atsisakyti;

 • nutraukti gydymą ir bet kuriuo laiku, pranešus skyriaus personalui, išvykti iš ligoninės. Nutraukto gydymo galimos pasekmės bus Jums paaiškintos;

 • sumokėjus nustatytą mokestį pasinaudoti ligoninėje teikiamomis mokamomis medicinos ir ne medicinos paslaugomis;

 • gauti mokslu pagrįstas nuskausminančias priemones, kad nepatirti skausmo dėl sveikatos sutrikimų;

 • Jums pasiūlytoje anketoje išsakyti atsiliepimus apie gautą paslaugų kokybę. Tuo prisidėsite prie teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

  Jūsų pareigos:

 • elgtis pagarbiai ir mandagiai bendrauti su medicinos personalu;

 • pateikti gydančiam personalui informaciją apie ankstesnes ir dabartines ligas bei kitą informaciją, kuri yra būtina Jūsų ligos nustatymui ir gydymui;

 • patvirtinti parašais, kad supratote ir sutinkate su gydymo, tyrimo planu ir jo eiga;

 • netriukšmauti, nerūkyti, laikytis nustatytos darbotvarkės ir asmens higienos;

 • derinti su gydančiu gydytoju nepaskirtų vaistų vartojimą;

 • atlyginti ligoninei padarytą materialinę žalą;

 • jeigu su savimi pasiėmėte asmenines vertybes (pinigus, vertingus daiktus), esate asmeniškai atsakingas už jų  apsaugą;

 • užtikrinti, kad vienu metu lankytų Jus nedaugiau dviejų lankytojų ir neilgiau 30 min.;

 • 20 val. lankymas baigiamas;

 • išeinant iš skyriaus įspėti slaugytoją ir įsitikinti ar tuo metu nėra Jums paskirtos procedūros ir konsultacijos;

 • gėlės palatose nepageidautinos, bet jeigu Jūs pamerkėte gėles, reikės pačiam rūpintis jų priežiūra.

   

  LIGONINĖJE VEIKLA

  VAISTINĖS

  Pagrindiniame korpuse (I aukštas)
  I-V 800-1900 val.
  VI 900-1500 val.

  Korpuse Nr.2 (ambulatorinis konsultacinis skyrius, I aukštas)
  I-V 900-1600 val.

  Korpuse Nr.3 (onkologijos, I aukštas)
  I-V 800-1600 val.

  KIRPYKLA

  Korpuse Nr.4 (III aukštas, šalia palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus)
  I-V 900-1730 val.

  BIBLIOTEKA

  Korpuse Nr.2 (I aukštas)
  I-V 900-1130 val.; 1300-1600 val.

  SPAUDA

  Centriniame vestibiulyje
  I-VI 700-1900 val.,
  VII 800-1600 val.

  KOPLYČIOS

  Pagrindiniame korpuse (5 aukštas)
  Darbo laikas ištisą parą

  Korpuse Nr.3 (onkologijos, 4 aukštas)
  Darbo laikas ištisą parą

  Korpuse Nr.4
  1700-2000 val.

  Pagrindiniame korpuse galite naudotis liftais Nr.2 ir Nr.4.

   

  DIENOTVARKĖ

  630-800 val. ˗ kėlimasis, asmens higiena, palatų vėdinimas, termometrija, rytinių paskyrimų ir procedūrų atlikimas

  730-800 val. ˗ tyrimų paėmimas

  800-900 val. ˗ pusryčiai

  900-930 val. ˗ pasiruošimas vizitacijai, procedūrų atlikimas

  930-1100   val.    ˗   gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių vizitacija

  1000-1200 val.   ˗    naujų pacientų sutikimas

  1130-1200 val.   ˗    pacientų išrašymas

  1100-1300 val.   ˗    paskyrimų ir procedūrų atlikimas, palatų vėdinimas

  1300-1400 val.   ˗    pasiruošimas pietums, pietūs

  1400-1445 val.   ˗    procedūrų atlikimas

  1430-1445 val.   ˗    pasiruošimas poilsiui, palatų vėdinimas

  1445-1630 val.   ˗    poilsis

  1630-1700 val.   ˗    termometrija

  1700-1800  val.   ˗   laisvalaikis

  1800-1900 val.  ˗     pasiruošimas vakarienei, vakarienė

  1900-2130  val.  ˗    paskyrimų,  procedūrų atlikimas

  2000         val.  ˗     pacientų lankymas baigiamas

  2015-2030  val.  ˗    priešnakčiai

  2130-2200 val.  ˗     palatų vėdinimas, pasiruošimas miegui

  2200-630   val.  ˗     miegas

   

  Asmeniškai įsigytų maisto produktų, kurie gali būti žarnyno infekcijų, apsinuodijimu maistu priežastimi, sąrašas

 1. Nerekomenduojami maisto produktai/patiekalai:
  1. namuose gaminti patiekalai (mėsa, žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, grybai, konservuoti gaminiai, mišrainės, konditerijos gaminiai ir kt.);
  2. pirkti maisto produktai, kuriems laikyti ir gabenti reikalinga tam tikra temperatūra;
 2. Kitus maisto produktus, 1.1., 1.2 punktus bendrosios praktikos slaugytoja įvertina pagal šiuos kriterijus:
  1. maisto gedimo požymiai (pelėsiai, puvimo žymės, blogas kvapas ir t.t.);
  2. realizacijos terminas, jei nurodyta;
  3. pažeista maisto produkto gamyklinė tara;
  4. atitikimas gydytojo paskirtai gydomajai dietai.

 

Iškilus problemoms, Jūs galite telefonu konsultuotis su Jus gydžiusiu gydytoju ir skyriaus vedėju. Pacientas ar jo artimieji, kurie mano, kad jų teisės pažeistos arba iškilus kitoms problemoms, gali kreiptis:

į ligoninės vyriausiąjį gydytoją
prof. Vinsas Janušonis
tel.: (8-46) 396501

pavaduotoją konservatyviajai medicinai
Gintautą Virketį
tel. (8-46) 396503

pavaduotoją intervencinei medicinai
Eugenijų Zalagėną
tel. (8-46) 396513

ligoninės vyriausiąją slaugos administratorę laikinai vykdančią vyriausiojo gydytojo  pavaduotojos slaugai pareigas
Jurgitą Vaitiekienę
tel. (8-46) 396622

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-710

DĖL DUOMENŲ APIE STACIONARE SUTEIKTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS IR ŠIŲ PASLAUGŲ KAINAS GAVIMO

Jei einamąjį mėnesį Jus išrašo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turite teisę, pasibaigus kitam mėnesiui, nemokamai gauti duomenų suvestinę apie stacionare Jums suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

Norėdamas (-a) gauti šią duomenų suvestinę, Jūs turite asmeniškai kreiptis į teritorinę ligonių kasą ar teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą (į teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje dėl duomenų suvestinės raštu nesikreipiama – tik asmeniškai) ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją. Dėl šios suvestinės išdavimo gali kreiptis ir Jūsų atstovas, pateikdamas savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat Jūs turite galimybę internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba per elektroninės bankininkystės sistemas gauti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), Jums suteiktas nuo 2000 m. sausio 1 d., ir šiuo laikotarpiu Jums išrašytus vaistus bei medicinos pagalbos priemones.