Naujienos

Siuntinių/daiktų pacientams priėmimo-perdavimo tvarka valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 metu

2021-08-31
1. Asmenys, norintys perduoti siuntinius/daiktus kreipiasi 10:00-12:00 ir 18:00-19:00 val.:
1.1. Į korpuso Nr.4 priėmimo skyriuje budintį personalą lauko skambučiu;
1.2. Į korpusuose Nr.1, 2, 3 prie centrinio įėjimo į korpusus budintį personalą.
2. Siuntinius/daiktus nurodytomis valandomis priima to skyriaus personalas, kuriame stebimas/stacionarizuotas pacientas:
2.1. ant siuntinių/daiktų turi būti nurodyti šie paciento duomenys: vardas, pavardė, skyrius, palata;
2.2. personalas priima tik būtiniausius paciento asmeninius daiktus, kurie sveria iki 3 kg. Prieš perduodant pacientui siuntinį bütina įvertinti jo turinį ir dezinfekuoti išorinį paviršių, jei jis atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.
3. Kilus klausimams kreiptis tel.  (846) 396600/396500.
Atgal