Naujienos

Pranešimas dėl VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų parengimo

2022-06-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, informuojame, jog 2022 m. birželio 21 d. buvo pasirašytas viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės, viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės ir viešosios įstaigos Palangos reabilitacijos ligoninės  reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizavimas vykdomas siekiant didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jų prieinamumą pacientams, optimizuojant teikiamų paslaugų struktūrą ir jų pasiskirstymą, racionaliai naudojant ir paskirstant finansinius, žmogiškuosius ir infrastruktūrinius išteklius, siekiant sudaryti sąlygas mokslo vystymui ir sveikatos priežiūros specialistų rengimui, tobulinimui bei perkvalifikavimui. Reorganizavimo proceso veiksmai vykdomi, siekiant užtikrinti reorganizavimo eigos sklandumą, efektyvumą, ekonomiškumą, operatyvumą ir bendradarbiavimą.

Reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos: Klaipėdos universitetinė ligoninė (juridinio asmens kodas – 190468035; buveinės adresas – Klaipėda, Liepojos g. 41; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), Klaipėdos jūrininkų ligoninė (juridinio asmens kodas – 191340469; buveinės adresas – Klaipėda, Liepojos g. 45; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), Palangos reabilitacijos ligoninė (juridinio asmens kodas – 152696784; buveinės adresas – Palanga, Vytauto g. 153; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Reorganizavimo sąlygų pagrindu įstaigos yra reorganizuojamos pagal LR CK 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas įstaigas, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip savarankiški juridiniai asmenys, į viešąją įstaigą Klaipėdos universiteto ligoninę, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų įstaigų turtas, teisės ir pareigos.

Po reorganizavimo veiklą baigiančios viešosios įstaigos: Klaipėdos universitetinė ligoninė, Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Palangos reabilitacijos ligoninė.

Po reorganizavimo bus įsteigta ir veiklą pradės nauja  įstaiga - Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė, kurios buveinės adresas – Klaipėda, Liepojos g. 41, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai 2023-01-01.

Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos įstatų projektu ir praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais arba metinėmis ataskaitomis susipažinti galima interneto svetainėse: www.kul.lt bei Klaipėdos universitetinės ligoninės buveinės adresu: Liepojos g. 41., Klaipėda.

Reorganizavimo sąlygų aprašas.
Klaipėdos universiteto ligoninės įstatų projektas.
Finansinių metinių ataskaitų rinkiniai pateikti šioje svetainėje ataskaitų skiltyje.

Atgal