Naujienos

Jubiliejaus proga - sveikinimai ligoninės kapelionui ir įkvepiančios mintys

2022-06-07

 

Šiandien Klaipėdos universitetinės ligoninės kapelioną Vladą Gedgaudą kolegos pasveikino garbaus jubiliejaus proga.

Ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. habil.dr. Vinsas Janušonis dėkojo kapelionui už bendrystę, įkvepiantį ir reikalingą darbą, už atsidavimą  ir nuoširdumą bendraujant su kiekvienu žmogumi, už pamokslus, kurie iš kapeliono  širdies išplaukia ir nukeliauja į kiekvieno žmogaus širdį.  „Mes tikrai labai laimingi, kad Jūs esat, ir linkime stiprybės, kantrybės, puikios sveikatos, džiugių kasdienių akimirkų!"

Gimtadienio proga kapelionas V. Gedgaudas dalijosi įkvepiančiomis mintimis apie gyvenimą.

Gyvenimas yra duotas, jo negali pasirinkti, nei kada, nei kur gimti. Gyvendamas pamažu pradedi suprasti, kad tai yra dovana. Žinoma, jeigu jis nepasiseka, tada galvoji kodėl jis man, tačiau, kada sekasi - dėkoji. Mes gimstame su savo prigimtimi, kuri gali būti linkusi į optimizmą arba į pesimizmą. Atrodo, kad prigimties negali pakeisti, tačiau tai netiesa. Kol nori ką nors pagerinti, prašviesinti, nustebinti, kol sieki mylėti ir atleisti, tol gali sakyti, kad gyveni tikrą gyvenimą. Jeigu tave supa juodi debesys, tada privalai ieškoti išeities, kaip juos prablaškyti. Yra sugalvota daug taisyklių, kaip reikia elgtis, tačiau tu privalai atrasti tau tinkamiausią būdą. Tada pamatysi, jog gali pakeisti savo tamsiąją egzistencijos prigimties pusę. Nebus lengva, tačiau tai yra įmanoma, daugelis tai gali patvirtinti. Vienas mąstytojas yra pasakęs: "Tau yra duodamas lengvas, visko pertekęs gyvenimas ir duodamas reikalaujantis darbo ir pastangų, pavojingas, pilnas iššūkių ir sunkumų gyvenimas. Ką renkiesi?" Visi mes norime rinktis lengvą gyvenimą, tačiau jis gali suteikti tik ištižimą ir neveiklumą.  Per patirtus sunkumus mes išmokstame kaip reikia nepalūžti, nugalėti ir sustiprėti. Kas geba įveikti blogį, tas tampa stipresnis. Tam tikra prasme, tie kurie susidūrė su blogiu ir nepalūžo, tie yra stipresni. Kadangi gyvenimas yra duotas, tai ir mirtis taip pat ateina savo laiku. Gyvenimas tau buvo duotas tam, kad gebėtum ją pasitikti. Be Dievo gyvensi tik šiapus ir visos taisyklės tau galios kaip ir kiekvienam, su Dievu gyvensi ir anapus, ir tau bus pridėtos amžinos taisyklės, kurios tęsis ir kitame gyvenime. Kai tai suprasi ir įgyvendinsi beveik tapsi išmintingas..."

 

 

Atgal