Naujienos

Dalyvavimo gimdyme tvarka valstybės lygio ekstremalios padėties ir/ar karantino dėl COVID-19 metu

2021-05-06
  1. Gimdyvės artimajam, norinčiam dalyvauti gimdyme, turi būti:
    1. atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos). Neigiamo testo galiojimo trukmė 72 val. Taip pat, gimdyme gali dalyvauti asmuo, persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmuo, paskiepytas Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą.

Gimdyvės artimasis privalo pateikti patvirtinančius dokumentus priėmimo skyriaus akušerei;

  1. jei tyrimas atliktas vėliau nei prieš 72 val., bet ne vėliau nei prieš 14 dienų, gimdyvės artimajam priėmimo skyriaus akušeris paima ėminį.
  2. jei gimdyvės artimasis nedraustas sveikatos draudimu, priėmimo skyriaus akušeris paima ėminį, už kurį gimdyvės artimasis sumoka 52,50 Eurų. Gimdyvės artimajam išduodamas mokamos paslaugos kvitas. Ėminio paėmimas ir tyrimo atlikimas įtrauktas į VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės mokamų paslaugų sąrašą, paslaugos kodas 17748;
  3. jei gimdyvės artimajam SARS-CoV-2 PGR tyrimas nebuvo atliktas iš viso arba atliktas vėliau nei prieš 14 dienų, artimasis į gydymo įstaigą nėra įleidžiamas, išskyrus asmenis, kurie nurodyti 1.1. punkte.
  1. Gimdyvės artimasis priėmimo skyriuje privalo užpildyti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo patvirtintą „Asmens, lankančio pacientą, sveikatos būklės (įsi)vertinimo bei leidimo/sutikimo“ formą.
  2. Buvimo stacionare metu, gimdyme dalyvaujantis asmuo turi dėvėti asmens apsaugos priemones (vienkartinę medicininę kaukę ir vienkartines pirštines), laikytis personalo nurodymų.
  3. Gimdyvės artimasis gali dalyvauti tik natūralaus gimdymo metu. Gimdyvę perkeliant iš gimdymo skyriaus, gimdyvės artimasis gali pasilikti pogimdyminio skyriaus šeiminėje palatoje, raštu patvirtinęs priešepideminių reikalavimų vykdymą.
Atgal