Naujienos

Dalyvavimo gimdyme tvarka valstybės lygio ekstremalios padėties ir/ar karantino dėl COVID-19 metu

2021-01-25

1. Gimdyvės artimajam, norinčiam dalyvauti gimdyme, turi būti atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas dėl Covid-19 ligos. Jei tyrimas atliktas ne vėliau nei prieš 72 val. ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas bei asmuo laikėsi saviizoliacijos, pakartotinai tyrimas neatliekamas. Gimdyvės artimasis privalo pateikti atspausdintą atsakymą priėmimo skyriaus akušerei.

2. Jei tyrimas atliktas vėliau nei prieš 72 val., bet ne vėliau nei prieš 14 dienų, gimdyvės artimajam priėmimo skyriaus akušerė paima mėgin¡. Užvedama ambulatorinė kortelė, trumpai aprašoma asmens būklė (klinikiniai duomenys, küno temperatūra ir t.t; rašoma, kad mėginys dėl Covid-19 infekcijos. Paslaugos kodas — 1576. („specialusis patikrinimas dėl kite virusiniq ligą“). Jei gimdyvės artimasis nedraustas sveikatos draudimu, priėmimo skyriaus akušerė paima mėginį, uż kurį jis sumoka 52,50 Eur. Gimdyvės artimajam išduodamas mokamos paslaugos kvitas. Mėginio paėmimas ir tyrimo atlikimas įtrauktas į VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės mokamų paslaugą sąrašą, paslaugos kodas 17748.

3. Jei gimdyvės artimajam tyrimas nebuvo atliktas iš viso arba atliktas vėliau nei prieš 14 dienų, artimasis į gydymo įstaigą nėra įleidžiamas.

4. Gimdyvės artimasis priėmimo skyriuje privalo užpildyti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo patvirtintą „Asmens, lankančio pacientą, sveikatos būklės (¡si)vertinimo bei leidimo/ sutikimo formą".

5. Buvimo stacionare metu, gimdyme dalyvaujantis asmuo turi dėvėti vienkartinę medicininę kaukę, laikytis personalo nurodymų.

6. Gimdyvės artimasis gali dalyvauti tik natūralaus gimdymo metu. Gimdyvę perkeliant iš gimdymo skyriaus, gimdyvės artimasis gali pasilikti pogimdyminio skyriaus šeimyninėje palatoje ne ilgiau 2 paras, raštu patvirtinęs priešepideminių reikalavimų vykdymą.

Atgal