Naujienos

Atliktas pakartotinas profesinės rizikos vertinimas, atsižvelgiant į darbuotojų susirgimo COVID-19 liga grėsmę

2021-01-13

Vadovaudamasis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 straipnio 2 punkto 1-mu papunkčiu bei LR Valstybinės darbo inspekcijos ,,Rekomendacijomis darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu” ir, siekdamas tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą bei užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, 2020 m. gruodžio 8 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.238 p.4 atliktas pakartotinas profesinės rizikos vertinimas, atsižvelgiant į darbuotojų susirgimo COVID-19 liga grėsmę. Profesinės rizikos (biologinių veiksnių - COVID-19) vertinimą atliko Uždaroji akcinė bendrovė ,,SDG”. Informacija apie ligoninėje taikomas prevencines priemones, siekiant užkirsti kelią COVID-19 ligos plitimui, surinkta pagal skyriams UAB ,,SDG” pateiktą klausimyną.

Išvados apie rizikos priimtinumą ir papildomas prevencines priemones (vykdant privalomuosius/rekomenduojamuosius veiksmus), siekiant valdyti COVID-19 ligos plitimą, numatytos profesinės rizikos (biologinių veiksnių - COVID-19) įvertinimo kortelėje-prevencinių priemonių plane. UAB ,,SDG” profesinės rizikos (biologinių veiksnių - COVID-19) įvertinimo kortelę - prevencinių priemonių planą parengė remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano 1.2.3. ir 4.4.1. punktuose nurodytomis priemonėmis bei LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktomis rekomendacijomis, ,,Profesinės rizikos bendraisiais nuostatais”, patvirtintais 2012 m. spalio mėn. 25 d. Nr. A1-457/V-961 ir Sveikatos apsaugos ministro sprendimu ,,Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų” (2020-06-16 Nr. V-1471, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13095, įsigaliojo nuo 2020-06-17).

Profesinės rizikos vertinimo išvada. Atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimą, prevencinės priemonės nuo COVID-19 ligos be išimties taikomos visiems darbuotojams laikantis teisinių reikalavimų ir naujausių LR teisės aktų.

Atgal