Naujienos

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje lankėsi arkivyskupas Visvaldas Kulbokas

2021-08-27

Šiandien Klaipėdos universitetinėje ligoninėje lankėsi iš Klaipėdos kilęs naujai pašventintas vyskupas,  teologijos daktaras Visvaldas Kulbokas. Jis vienintelis pasaulyje lietuvis, einantis tokias pareigas. Dvasininkas laimino ligoninės darbuotojus, nuoširdžiai dalijosi savo patirtimi, naujų pareigų iššūkiais ir įžvalgomis.

V. Kulbokas pasakojo, kad Klaipėdos universitetinė ligoninė, kurioje daug metų puikiai dirbo jo mama, dvasininkui kelia geriausius prisiminimus ir sentimentus. 

„Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad šiandien apsilankėte mūsų ligoninėje. Leiskite nuoširdžiai pasveikinti Jus, įšventintą į vyskupą ir palinkėti didelės sėkmės naujose pareigose“, - svečią sveikino Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. habil.dr. Vinsas Janušonis.

Šių metų rugpjūčio 14 d. Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priimė vyskupo šventimus. 
2021 m. birželio 15 d. Popiežius Pranciškus išrinko prelatą Visvaldą Kulboką tituliniu Martanos arkivyskupu ir paskyrė apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje. Situaciją Rytų Europoje puikiai išmanantis vyskupas pasakojo, kad naujojoje tarnystėje jo laukia daug iššūkių, kuriems yra pasiruošęs.

„Man net nekyla minčių sureikšminti savo pareigų. Keista, kodėl žmonėms turėtų kilti toks klausimas. Kiekvienas atliekame savo pareigas. Būtų labai klaidinga iš jų spręsti apie žmones. Iš tiesų visi mes esame tokie pat. Viešpats telaimina kiekvieną iš jūsų, o jūs lydėkite mane malda“, – sakė V. Kulbokas.

Šie naujai pašventinto vyskupo žodžiai apibūdina visą jo nueitą kunigiško pašaukimo kelią.

Visvaldas Kulbokas gimė 1974 m. gegužės 14 d. Klaipėdoje. 1992 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1994–2004 metais tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete, kur įgijo bažnytinės teisės licenciato ir teologijos daktaro mokslinius laipsnius. 1998 m. liepos 19 d. įšventintas kunigu. 2001–2004 m. Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje rengėsi Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai, į kurią buvo priimtas 2004 m. liepos 1 d.
Iki išrinkimo arkivyskupu ir paskyrimo apaštaliniu nuncijumi prelatas Visvaldas Kulbokas dirbo nunciatūrose Libane, Nyderlanduose, Rusijos Federacijoje, Vatikano valstybės sekretoriato Skyriuje ryšiams su valstybėmis bei nunciatūroje Kenijoje.

Atgal