Naujienos

Klaipėdos ligoninės kuria Konsultacinę tarybą dėl sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo bei skelbia deklaraciją

2021-08-25

Siekiant tinkamai pasirengti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotai sveikatos sistemos veiklos reformai, pagrįstai sveikatos priežiūros įstaigų iniciatyvomis, regioninio bendradarbiavimo modeliu bei Vyriausybės programos nuostatomis, Klaipėdos miesto daugiaprofilinių ligoninių vadovai sutarė įkurti Konsultacinę tarybą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimui ir bendradarbiavimui. Taip siekiama dar kokybiškesnių, saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų gyventojams teikimo. Šių paslaugų  prieinamumo gerinimas bei optimalus specializuotų paslaugų išdėstymas Klaipėdos miesto ir viso regiono ligoninėse yra pagrindinis kuriamos Konsultacinės tarybos tikslas. Susivieniję ligoninių vadovai viešai skelbia deklaraciją dėl daugiaprofilinių ligoninių veiklos ir pertvarkymo Klaipėdoje.

„Šis susitikimas – labai aiškus ženklas, kad ne skambiais pareiškimais, o konkrečiais, labai pamatuotais, dalykiškai įvertintais veiksmais reikia kalbėti apie paslaugų gerinimo siekiamybę. Nepamirštant pagrindinio akcento – viskas turi būti daroma žmogaus, klaipėdiečio, Klaipėdos regiono gyventojo paslaugų kokybės gerinimo vardan“, - sako miesto meras Vytautas Grubliauskas. 
Pasak Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo prof. habil. dr. Vinso Janušonio, artėjančios galimos permainos, reformos visų pirma mus įgalina padaryti viską, kad per diskusijų laikotarpį nepradėtų šlubuoti tebeveikianti sistema. Kad gydymo įstaigos dirbtų įprastu ritmu, o gyventojai gautų visas jiems būtinas paslaugas. Juolab kad diskusijos apie būsimas permainas dažnai būna ne tik gilios, bet ir keliančios įtampas tiek visuomenėje, tiek atskirose socialinėse grupėse. „Kita vertus, Klaipėdos ligoninės nuolat bendradarbiauja, keičiasi informacija, derina veiksmus kasdienėje veikloje. Tačiau Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai inicijavus sveikatos sistemos veiklos reformą matome būtinybę dar glaudesniam bendradarbiavimui. Tiek mes, tiek Klaipėdos bei regiono bendruomenės yra suinteresuotos siekti dar kokybiškesnių, saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų gyventojams teikimo. Pasirašydami šį susitarimą mes tikimės profesionaliai bei konsoliduotai pateikti savo įžvalgas bei pasiūlymus reformos iniciatoriams ir konstatuojame, kad esame pasirengę konstruktyvioms diskusijoms“, - akcentuoja V. Janušonis.
Konsultacinę tarybą sudaro Klaipėdos universitetinės ligoninės, Klaipėdos jūrininkų ligoninės, Respublikinės Klaipėdos ligoninės, Klaipėdos vaikų ligoninės vadovai. Minėtos tarybos uždaviniai: įvertinti grėsmes ir pasirengti pacientų srautų valdymui kritinių situacijų metu; optimizuoti stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas, siekiant sumažinti aktyvaus gydymo stacionaro lovas ir išvengiamą hospitalinį sergamumą; sukurti Klaipėdos miesto daugiaprofilinių ligoninių veiklos koordinavimo ir bendadarbiavimo modelį, vėliau, savanoriškumo principu, įsijungiant ir regiono ligoninėms; tobulinti sukurto ir įgyvendinto skubios pagalbos paslaugų teikimo pasiskirstymo modelį, sukurti visų kitų sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymo planą, siekiant maksimaliai išvengti paslaugų teikimo dubliavimo Klaipėdos miesto ligoninėse; paruošti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, siekiant gerinti paciento kelią iki sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, jį trumpinant ir derinant tarpusavyje.  Taip pat stebėti ir pastoviai reaguoti bei koreguoti paslaugų teikimo pasiskirstymą, siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visiems Klaipėdos ir kitų regionų gyventojams, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties. 
Konsultacinė taryba savo veiklą vykdo reguliarių pasitarimų protokolų, kuriuos pasirašo visi ligoninių vadovai forma. Kiekviename pasitarime bendru susitarimu išrenkamas pirmininkaujantis, kuris moderuoja pasitarimą. Pasitarime aptariama sekančio pasitarimo darbotvarkė, vieta ir svarstomi klausimai.Visi siūlomi sprendimai priimami tik bendru sutarimu. 

Konsultacinė taryba skelbia deklaraciją dėl ligoninių veiklos ir pertvarkymo Klaipėdoje.

 

Klaipėdos miesto daugiaprofilinių ligoninių vadovų Konsultacinės tarybos Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimui ir bendradarbiavimui skelbiama deklaracija dėl daugiaprofilinių ligoninių veiklos ir pertvarkymo Klaipėdoje

Deklaruojame, kad visi Klaipėdos miesto daugiaprofilinių ligoninių vadovai pasisako už sveikatos priežiūros reformą ir siekia, kad būsima reforma tarnautų pacientų tikėtiniems ir teisėtiems lūkesčiams, bet nepritaria skubotiems, teisiškai, ekonomiškai ir sveika logika nepagrįstiems sprendimams.

Deklaruojame, kad nepriklausomai nuo mūsų vadovaujamų ligoninių pavaldumo nuolat ir nuosekliai siekiame asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir prieinamumo Klaipėdos miesto ligoninėse bei inovacijų diegimo. Tai įrodo gaunami pacientų atsiliepimai ir teigiami įvertinimai ne tik iš Klaipėdos miesto, bet ir viso Vakarų Lietuvos regiono, kitų Lietuvos regionų bei Kauno, Vilniaus, Šiaulių miestų gyventojų, kurie gydėsi Klaipėdos miesto ligoninėse (tai patvirtina objektyvūs sveikatos priežiūros kokybės bei pacientų nuomonės tyrimo rodikliai). Tai įrodo ir gausus pacientų srautas į Klaipėdos mieste esančias ligonines iš Šiaulių regiono (VLK duomenimis apie 80 proc. Mažeikių, Telšių ir Plungės gyventojų gydytis vyksta į Klaipėdos miesto ligonines). Tai objektyvūs duomenys, kurie visiškai paneigia, niekuo nepagrįstus teiginius, kad „dėl skirtingumo pavaldumo ligoninių teikiamų paslaugų kokybė neatitinka reikalavimų ir netenkina gyventojų“. Minimalus nepatenkintų paslaugomis pacientų atsiliepimų skaičius pasitaiko, kaip ir kitose šalies ligoninėse, tačiau daugumoje atvejų tik dėl paslaugų, kurios neteikiamos Klaipėdos miesto ligoninėse (retų ligų, transplantacijos) dėl žinomų objektyvių priežasčių.

Pritariame siekiui viena ar kita forma glaudžiau bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu atsiradus tam teisinei – įstatyminei bazei.

Klaipėdos ligoninėse sėkmingai teikiamos beveik visos aukščiausios kokybės tretinio lygio paslaugos (išskyrus organų transplantacijos, labai retų ligų ir būklių ir kai kurias kitas), kokios galimos pagal išvystytas šiuolaikines technologijas ir medicinos mokslo pasiekimus, tame tarpe tokios aukščiausio lygio paslaugos, kaip robotinės chirurgijos, molekulinės ir genetinės diagnostikos, širdies chirurgijos, intervencinės kardiologijos, neurochirurgijos, kompleksinės onkologijos, prostatos MRT kompetencijos centro ir kitos.

Klaipėdos miesto ligoninės pasiruošę įvairioms galimoms grėsmėms, sėkmingai teikė ir teikia sveikatos priežiūrą Covid- 19 pandemijos nuo 2020 m. metu.

Klaipėdos mieste ir regione, pagal jų specifiką, yra tradiciškai ir istoriškai susiformavę pacientų srautai, sveikatos priežiūros paslaugos bei bendradarbiavimo tarp ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų principai, medikų bendruomenės.

Puikus tokio bendradarbiavimo pavydys – skubios medicinos pagalbos teikimo pasidalijimas ligoninių tarpusavio susitarimu. Tokio susitarimo nebuvo ne viename šalies mieste.

Todėl teigiame, kad sveikatos priežiūra mieste šiuo metu tinkamai funkcionuoja, užtikrina pacientų saugumą ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Suprantame, kad nuolatinis tobulėjimas ir aukščiausios sveikatos priežiūros kokybės siekis bei pokyčiai, gerinantys pacientų prieinamumą sveikatos priežiūros paslaugoms yra būtini.

Užtikriname, kad šiuo metu Klaipėdos miesto ligoninėse gyventojams teikiamos aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugos, kokios įmanomos pagal šių dienų medicinos laimėjimus ir išvystytas medicinos technologijas, kurios nenusileidžia kitų didžiųjų miestų ligoninių teikiamoms paslaugoms ar net jas lenkia.

Šiuo metu, kai sveikatos apsaugos ministerijos pristatyta sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų ir tinklo vizija ir pradėtas darbas regioninėse grupėse, deklaruojame savo pasiruošimą konstruktyvioms diskusijoms. Manome, kad sveikatos priežiūros įstaigų tinklą sėkmingai galime stiprinti per asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartis, taip užtikrindami sveikatos sistemos atsparumą dirbti ekstremaliomis situacijomis bei gerindami paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Atgal