Klaipėdos universitetinėje ligoninėje pagerintos kardiologinių pacientų ištyrimo galimybės

Širdies ir kraujagyslių ligos (toliau ŠKL) Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties priežasčių, apie vieną trečdalį neįgalumo, 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose ir 20 proc. visų gydytų stacionaruose ligonių. ŠKL, kaip pagrindinė gyventojų mirties priežastis, yra ir viena opiausių socialinių, ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose 2006 m. mirtingumas nuo ŠKL sudarė 69,4 proc. visų Lietuvoje mirusiųjų nuo ŠKL. Siekiant bendro tikslo – sumažinti sergamumą bei mirtingumą nuo ŠKL, pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą – Klaipėdos universitetinė ligoninė, kaip Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Kauno klinikų partneris dalyvauja veiksmų programos „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ projekto „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“  Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 veikloje. Projekto įgyvendinimo laikotarpis  2007 m. liepos mėn. –2015 m. lapkričio mėn.  Projektui įgyvendinti skirtas finansavimas - 2.561.000,000  lt. Šios lėšos skirtos ligoninės infrastruktūrai gerinti. Įgyvendinant projektą buvo įsigyta medicininė įranga: II klasės echokardiografijos aparatas ir dvigubo skenavivimo echokardiografijos aparatas, 4 elektrokardiografai, veloergometrijos kompleksas, ilgalaikio EKG stbėjimo ir analizės įrenginys, darbinė stotis vaizdams analizuoti ir 2 analizatoriai. Suremontuotos patalpos ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje, skirtos kardiologo konsultacijoms, funkciniams ir echoskopiniams tyrimams. Įgyvendinus projektą ligoninėje pagerės kardiologinių pacientų ištyrimas ambulatoriniame konsultaciniame ir stacionaro skyriuose.