Ligoninės paslaugų gerinimas

Informacinis pranešimas

2014 m. lapkričio 24 d.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje kokybiškos ir prieinamos ambulatorinės, dienos chirurgijos ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos.

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė įgyvendino ES struktūrinių fondų  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės veiklos tobulinimas pagal ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos infrastruktūros bei dienos chirurgijos paslaugų plėtros kryptis“. Projektui įgyvendinti skirta 5 135 tūkst. litų.

Projekto tikslas – pagerinti dienos chirurgijos, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą Klaipėdos regiono gyventojams, modernizuojant šių paslaugų teikimo infrastruktūrą KUL.

Įgyvendinus projektą ne tik pasiektas numatytas tikslas, ty. pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, bet ir žymiai pagerėjo darbuotojų darbo sąlygos.

Projekto metu pasiekti rezultatai:

 1. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti patalpų rekonstrukcijos ir remonto darbai, atnaujinta  bei pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra III ir IV korpusuose:
  • III korpuse atlikti ambulatorinės reabilitacijos paslaugų patalpų remonto darbai, kurių metu įrengtos arba atnaujintos šios patalpos: pacientų laukiamasis, kineziterapijos, ergoterapijos, masažo, fizioterapijos , logopedo, psichologo, gydytojų, personalo ir kiti kabinetai, sanitariniai mazgai;
  • III korpuse atlikti dienos chirurgijos laukiamojo bloko rekonstrukcijos darbai, kurių metu vidinis kiemelis rekonstruotas į erdvią ir patogią laukiamojo salę, naujai įrengta pacientų registratūra, priėmimo patalpos. Dienos chirurgijos paslaugoms teikti suremontuoti gydytojų kabinetai ir papildomai įrengtos 2 operacinės bei 5 pooperacinės palatos prie operacinių bloko;
  • IV korpuse atliktas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti skyriaus patalpų remonto darbai. Po remonto slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius padidėjo iki 50 lovų. Suprojektuotos ir  įrengtos patogios palatos pacientams su sanitariniais mazgais, rekreacijos zona, personalo kabinetai
 2. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta medicininė įranga:
  •  dienos chirurgijos paslaugoms teikti: 2 DPV aparatai, chirurginių instrumentų rinkiniai įvairių profilių operacijoms atlikti, vakuuminiai atsiurbėjai, 2 operaciniai stalai, operacinės lempos, gyvybinių funkcijų monitoriai, elektrokaustikos aparatai, infuzuojamų tirpalų šildytuvai ir kt. įranga.
  • Ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti: povandeninio masažo vonia, magnetoterapijos ir ultraaukšto dažnio terapijos aparatai, inhaliatoriai, įvairūs treniruokliai, Terapy master sistema, ergoterapijos sistema, elektrostimuliatoriai ir kita įranga;
  • Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti: atsiurbėjai, mobilios elektrinės funkcinės lovos, plovimo dezinfekavimo mašinos, apiplovimo ir dušo važimėliai, , mobilus ir stacionarus keltuvai, perkėlimo neštuvai, vežimėliai medicininėms priemonėms ir kt. slaugai reikalingos priemonės.
 3. Įsigijus šiuolaikišką įrangą ne tik pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė, bet atsirado galimybė padidinti teikiamų paslaugų apimtis:
  • ambulatorinės reabilitacijos paslaugų planuojama padidinti iki 1,9 tūkst. per metus;
  • palaikomojo gydymo ir slaugos lovadienių nuo 15,5 iki 15,8 tūkst. per metus;
  • Dienos chirurgijos paslaugų nuo 4 iki 5,2 tūkst. per metus.

Projekto rezultatais vienodais pagrindais galės naudotis visi Klaipėdos miesto ir regiono gyventojai, kuriems bus reikalingos ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos bei dienos chirurgijos paslaugos. Tikėtina, kad teikiamos kokybiškesnės, prieinamesnės, saugesnės  sveikatos priežiūros paslaugos ilgiau išsaugos ir pratęs darbingą gyventojų amžių, sudarys sąlygas sumažinti neigiamas ligų pasekmes.

Daugiau informacijos galima teirautis:
Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas Gintautas Virketis
Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos g. 41, Klaipėda
Tel. (8~46) 39 65 03
El.paštas: info@kul.lt