Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. J02-CPVA-V-11-0006 „Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“

Kilusi pasaulinė koronaviruso infekcija (COVID-19) pasiekė Lietuvos gydymo įstaigas nepilnai pasiruošusias išaugusiam ligonių skaičiui, kuriam pasireiškia infekcijos simptomai, kvėpavimo takų pažeidžiamumas. Infekcijos gydymas reikalauja ne tik papildomos gydymo įrangos ir priemonių sergantiems, bet ir specialių darbuotojų apsaugos priemonių, kurių projekte dalyvaujančios įstaigos, prasidėjus infekcijai, turėjo labai nedidelius kiekius. Todėl infekcijos pradžioje gydymo įstaigos susidūrė su dviem didžiausiomis problemomis - apsaugos priemonių darbuotojams trūkumu ir įrangos, skirtos ligoniams gydyti, kuriems pasireiškia Covid-19 infekcijos simptomai, kvėpavimo takų pažeidžiamumas, trūkumu. Klaipėdos regiono gydymo įstaigų turima įranga ir priemonės neleidžia efektyviai gydyti bei užtikrinti šios ligos valdymo. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 Klaipėdos universitetinė ligoninė buvo paskirta pagrindine stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga Klaipėdos regione, atsakinga už sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimą bei teikimą. Tinkamam ir efektyviam šios funkcijos vykdymui Klaipėdos universitetinei ligoninei ir kitoms regiono gydymo įstaigoms trūksta įrangos, apsaugos priemonių ir tinkamai įrengtos infrastruktūros, o ligoninių biudžeto lėšos yra per mažos šiai problemai išspręsti, todėl tam reikalingo finansavimo prašoma iš ES.

Problemos sprendimo būdas. Įrangos bei apsaugos priemonių įsigijimas ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymui, valdymui ir kontrolei.

Projekto įgyvendinimo tikslas - stiprinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostiką ir gydymą bei užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę, stiprinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostiką ir gydymą bei užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę.

Projekto metu bus:

-  įsigyjama įranga, reikalinga ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikai ir gydymui,  skirta VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei, VšĮ Klaipėdos Respublikinei ligoninei, VšĮ Gargždų ligoninei, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei, VšĮ Šilalės ligoninei, VšĮ Šilutės ligoninei, VšĮ Kretingos ligoninei, VšĮ Tauragės ligoninei ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei;

- įsigyjamos tikslinės priemonės (FFP2 kaukės, vienkartinės chirurginės kaukės, apsauginiai akiniai, vienkartinės kepurės, vienkartiniai chalatai, vienkartiniai apsauginiai drabužiai, vienkartinės pirštinės, vienkartinė batų apsauga), reikalingos ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų valdymui ir kontrolei;

- įrengiama deguonies ir suspausto oro sistema Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, reikalinga ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymui.

Siekiami rezultatai. Įsigyta reikalinga įranga ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymui bei įsigytos apsaugos priemonės infekcijų valdymui.

Tikslinės grupė. Ligoninės pacientai, kuriems reikalingas stacionarus gydymas (pandemijos metu tikslinės grupės asmenų skaičius sparčiai kintantis). Poreikiai – efektyvus, saugus ir prieinamas gydymas.

Projekto nauda. Tiesioginę naudą pajus Klaipėdos universitetinės ligoninės bei viso regiono (Kretingos,  Šilutės, Tauragės ,Šilalės, Gargždų) pacientai, sergantys ūmiomis infekcinėmis ir lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis bei ligoninės personalas. Nauda pasireikš per efektyvesnį ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų teikimą, geresnį šių paslaugų prieinamumą pacientams ir efektyvesnę ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų valdymą ir kontrolę.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta medicininė įranga nuosavybės teise priklausys Klaipėdos universitetinei ligoninei. Dalis įsigytos įrangos panaudos teise bus perduota kitoms Klaipėdos regiono gydymo įstaigoms (VšĮ Gargždų ligoninė, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ Šilalės ligoninė, VšĮ Šilutės ligoninė, VšĮ Kretingos ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė). Tam finansavimas bus gaunamas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Visos gydymo įstaigos, kurioms bus skirta įranga, sveikatos priežiūros paslaugas teikia pagal su teritorinėmis ligonių kasomis pasirašytas sutartis, kurios kasmet atnaujinamos, veiklos nutraukti ar sustabdyti neplanuojama. Projekto vykdytojai įsipareigoja įsigytą įrangą naudoti projekte numatytiems tikslams. Įranga bus naudojama ne trumpiau kaip 5 metus po projekto pabaigos.
Iš Europos socialinio fondo lėšų įsigytoms priemonėms tęstinumo principas netaikomas.

Projekto lėšos. Projektui finansuoti numatoma skirti 9.281.352,2 eurų (iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondų) ir  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto). Iš šios sumos papildomas finansavimas - 3.421.207,78 skiriamas partneriams (VšĮ Klaipėdos Respublikinei ligoninei, VšĮ Gargždų ligoninei, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei, VšĮ Šilalės ligoninei, VšĮ Šilutės ligoninei, VšĮ Kretingos ligoninei, VšĮ Tauragės ligoninei ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei).

Projekto įgyvendinimas. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2019-09-13, pabaiga - 2020-12-31.

 

Ligoninės administracija