Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-02-0001 „pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose“ įgyvendinimas

Projektas „Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose

  • Projekto įgyvendinimo pradžia: 2020 m. gruodžio 30 d.
  • Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. gruodžio 30 d.
  • Projekto vertė: 890 104,55 Eur

 

Projekto tikslas – optimizuoti onkologinių pacientų, kuriems įtariama ar jau patvirtinta onkologinė liga, srautus bei paspartinti būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą laiku.

Projekto uždavinys – sukurti, išbandyti ir įdiegti efektyvaus onkologinių pacientų pirmenybinių srautų valdymo modelį. Siekiant įgyvendinti projekto uždavinį, planuojama atlikti šias veiklas:

  • Onkologinių pacientų pirmenybinių srautų valdymo organizavimo ir įgyvendinimo modelio (paslaugų teikimo organizavimo reikalavimų) parengimas:

              Pirminių onkologinių ligonių atvejo vadybininko (toliau – OLAV) veikimo modelio (paslaugų teikimo organizavimo reikalavimų) parengimas ir patvirtinimas. Asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys gydytojo kvalifikaciją, parengs reikalavimus, apibrėžiančius ir nustatančius OLAV veikimo ribas.

  • Mokymai specialistams:

Onkologijos srities specialistai (pagal šiuolaikines mokslo žinias) parengs mokymo programą, skirta OLAV. Preliminarios mokymų temos – OLAV samprata, jų supažindinimas su onkologinių ligų ypatumais, gydymo tipais, stebėjimo ypatumais, urgentinių būklių išaiškinimais, taip pat veiklos ir atsakomybės, darbas kontaktų centre (bekontaktis darbas), darbas tiesioginio kontakto su pacientais metu.

  • Bandomosios veiklos įdiegiant ir išbandant efektyvų pacientų srautų valdymo modelį įgyvendinimas:

              Įkurtas kontaktų centras. Laukiamas rezultatas – efektyvesnis pacientų srautų valdymas piko ir ne piko metu atskiriant naujus pacientus, kuriems įtariamas onkologinis susirgimas nuo pacientų, kurie į specializuotą onkologinę pagalbą teikiančias įstaigas kreipiasi pakartotinai. Tokiu būdu ne tik užtikrinamas „žaliasis koridorius“ pacientams, bet ir atsiranda galimybė stebėti pacientų srautų tendencijas, planuoti žmogiškuosius išteklius piko / ne piko metu. Kontaktų centro platforma leistų įstaigoms integruoti ne tik skambučius, bet ir suteiktų galimybę siųsti priminimus pacientams prašant patvirtinti jų atvykimą / neatvykimą. Be to, kontaktų centrų įsteigimas – sprendimas, kuris leistų didelį įvairiais būdais besikreipiančių pacientų srautą apjungti vienoje platformoje ir efektyviai valdyti, tokiu būdu būtų išsprendžiama pirmosiomis mėnesio dienomis į specializuotą onkologinę pagalbą teikiančias įstaigas besikreipiančių pacientų problema.

  • Bandomosios veiklos rezultatų pristatymas sveikatos specialistams ir politikos formuotojams:

              Bus surengta baigiamoji konferencija, kurios metu projekto vykdytojas kartu su partneriais pristatys bandomosios veiklos rezultatus ir pateiks siūlymus dėl tokios veiklos tęstinumo. Ši konferencija bus organizuojama atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje. Nesant galimybės organizuoti renginį gyvai, jis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Poreikis tokiai konferencijai yra ne tik pristatyti rezultatus, bet ir gyvai (kartu su sveikatos specialistais ir politikos formuotojais) aptarti tolimesnę kontaktų centrų vystymo perspektyvą.

 

Projekto poreikis - įgyvendinus nacionalinį projektą, bus sukurtas efektyvus pacientų srautų valdymo modelis, užtikrinantis, kad sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, kuriems pirmą kartą įtarta onkologinė liga, bus suteiktos laiku („žaliasis koridorius“), bus parengtas ir į praktiką įdiegtas bandomasis pacientų srautų valdymo modelis. OLAV paskirtis – optimizuoti pacientų, patenkančių per „žaliąjį koridorių“ srautus, racionaliai naudoti įstaigos turimus išteklius, koordinuoti reikalingų tyrimų atlikimą bei gydymo paskyrimą laiku ir valdyti psichosocialinės pagalbos teikimo procesą.

Įdiegus OLAV pareigybę, galima sutrumpinti laiką pacientui nuo tyrimų iki gydymo pradžios. Pacientas, po šeimos gydytojo konsultacijos ir siuntimo specialistui, per „žaliąjį koridorių“ patenka pirminei onkologo specialisto konsultacijai, po kurios jis nukreipiamas pas OLAV. OLAV, atsižvelgdamas į konsultacijos rezultatus, parenka, pagal atvejo sudėtingumą, pilno ir (ar) papildomo onkologinio paciento ištyrimo (tarp jų – brangaus ir (ar) sudėtingo) eiliškumą bei atlieka kvalifikuotą paciento psichosocialinių poreikių įvertinimą. Gavęs visus atsakymus iš gydytojų, OLAV pateikia paciento atvejį multidalykinės komandos aptarimui, kuri paskiria reikalingą gydymą ar paliatyviąją pagalbą.