Klaipėdos universitetinė ligoninė priimtų darbui šių specialybių gydytojus: vidaus ligų gydytoją, gydytoją ortopedą-traumatologą, pilvo chirurgą ar chirurgą, LOR gydytoją, gydytoją oftalmologą, gydytoją anesteziologą-reanimatologą, odos ir venerinių ligų gydytoją. Mėnesio atlyginimas priklausomai nuo specialybės (1 etato) 2800-3400 Eur. Kreiptis tel. 8 46 396502, 8 46 396506.

Prenumeruokite

Naujienos
Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis susitiko su naujai pradėjusiais dirbti medikais
2020-09-25

Šių metų rugsėjo 10 dieną Klaipėdos universitetinėje ligoninėje įvyko tradicinis vyriausiojo gydytojo prof. Vinso Janušonio susitikimas su naujai pradėjusiais dirbti gydytojais ir slaugytojais. Tokie susitikimai vyksta kasmet jau daugelį metų.

plačiau Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Paliatyviosios pagalbos iššūkiai ir sprendimai“ (2020 10 10)
2020-09-24

Konferencija skirta gydytojams, slaugytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, dvasiniams asistentams, slaugytojų padėjėjams.

Konferencija vyks nuotolinio tiesioginės transliacijos prisijungimo būdu. Tik iš anksto užsiregistravusiems dalyviams bus suteiktas prisijungimas prie kombinuotos nuotolinės konferencijos transliacijos atsiunčiant jį jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Bus išduodami 8 val. trukmės LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

 

Konferencijos programa

plačiau Pacientų lankymo tvarka valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 metu
2020-09-24

Tikslu apsaugoti ligoninėje dirbanti personalą ir gydomus pacientus dėl Covid-19 infekcijos

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu pacientų lankymas ribojamas:

  1. Leidžiama lankyti  tik terminalinės/labai sunkios būklės pacientus gydytojo leidimu, nuo 11:00 iki 12:00 val. nuo 18:00 val. iki 19:00 val.
  2. Su kitais pacientais lankytojai bendrauja telefonu.
  3. Pacientai lankomi iki 15 min., ne dažniau kaip tris kartus per savaitę.

Lankytojai privalo laikytis šių taisyklių:

  1. Su savimi privalo turėti asmens tapatumą patvirtinantį dokumentą.
  2. Asmuo, atvykęs  lankyti pacientą, raštiškai užpildo specialią lankytojo formą.
  3. Lankantis pacientą asmuo ligoninėje privalo dėvėti vienkartinę medicininę kaukę.

 

Ligoninės administracija

plačiau 6-oji tarptautinė krūties vėžio konferencija „Krūtis tausojantis gydymas“ (2020 09 11)
2020-09-10

6-oji tarptautinė krūties vėžio konferencija „Krūtis tausojantis gydymas“

Programa

plačiau
Uostininkų padovanota transportavimo kapsulė – ligonių ir personalo patogumui
2020-09-04

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės me­di­kai jau sėk­min­gai nau­do­ja „Li­mar­ko“ gru­pės do­va­no­tą vi­ru­so pa­veik­tiems li­go­niams ga­ben­ti skir­tą trans­por­ta­vi­mo kap­su­lę. Šis įren­gi­nys, pa­ga­min­tas Iz­rae­ly­je, mon­tuo­ja­mas prie ligoni­nės lo­vos-ve­ži­mė­lio. Prietaisas yra skir­tas ap­lin­ki­niams žmo­nėms ap­sau­go­ti nuo infekcijos pli­ti­mo ir sau­giai nu­ga­ben­ti li­go­nį į ty­ri­mų ka­bi­ne­tus ar ki­tus sky­rius. Tokiu būdu pa­cien­tai bei li­go­ni­nės dar­buo­to­jai ap­sau­gomi nuo vi­ru­so pli­ti­mo.

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19
2020-09-03

Ligoninės molekulinės diagnostikos laboratorijoje iš viso atlikti 61417 tyrimų, nustatyti 514 teigiamų atvejų.

Šią savaitę laboratorijoje atlikti 1523 tyrimai, nustatyti 2 nauji infekuoti Covid-19 virusu asmenys.

Praeitą parą atlikti 448 Covid-19 tyrimai, nustatytas 1 infekuotas asmuo.

 

Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse gydomi 9 sergantys Covid-19 pacientai, vienas iš jų užsienietis. Vienas pacientas nukreiptas tolesnei saviizoliacijai, atvyko vienas naujai nustatytas sergantis pacientas

Aštuonių pacientų sveikatos būklės patenkinamos, dviem iš jų taikoma deguonies terapija. Vieno paciento sveikatos būklė sunki, stabili, jis gydomas reanimacijos skyriuje, taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

 

Ligoninėje nustatyta tvarka sistemingai ir reguliariai tiriami ligoninės darbuotojai, bei visi prieš grįžtant į darbą po atostogų ar nedarbingumo.

 

Šią savaitę ištirti 173 ligoninės darbuotojai, visi atsakymai neigiami.

 

Ligoninės informacija

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19
2020-08-27

Ligoninės molekulinės diagnostikos laboratorijoje iš viso atlikti 56482 tyrimai, nustatyti 495 teigiami atvejai.

Šią savaitę atlikti 1644 tyrimai, nustatyti 9 nauji infekuoti Covid-19 virusu asmenys.

Praeitą parą atlikti 487 Covid-19 tyrimai, nustatytas 1 infekuotas asmuo.

 

Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse gydomi 9 sergantys Covid-19 pacientai, vienas iš jų užsienietis.

Aštuonių pacientų sveikatos būklės patenkinamos, jiems dirbtinė plaučių ventiliacija netaikoma. Vieno paciento sveikatos būklė sunki, stabili, jis gydomas reanimacijos skyriuje, taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

 

Ligoninėje nustatyta tvarka sistemingai ir reguliariai tiriami ligoninės darbuotojai, bei visi prieš grįžtant į darbą po atostogų ar nedarbingumo.

 

Šią savaitę ištirti 166 ligoninės darbuotojų.

 

Ligoninės informacija

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19
2020-08-19

Ligoninės molekulinės diagnostikos laboratorijoje iš viso atlikti 55143 tyrimai, nustatyti 488 teigiami atvejai.

Šią savaitę atlikti 1016 tyrimai, nustatyti 3 infekuoti Covid-19 virusu asmenys.

Praeitą parą atlikti 562 Covid-19 tyrimai, nustatyti 3 infekuoti asmenys.

 

Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse gydomi 8 sergantys Covid-19 pacientai, du iš jų užsieniečiai.

Septynių pacientų sveikatos būklės patenkinamos, jiems dirbtinė plaučių ventiliacija netaikoma. Vieno paciento sveikatos būklė sunkesnė, jis gydomas reanimacijos skyriuje, taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

 

Ligoninėje nustatyta tvarka sistemingai ir reguliariai tiriami ligoninės darbuotojai, bei visi prieš grįžtant į darbą po atostogų ar nedarbingumo.

 

Per savaitę ištirti 283 ligoninės darbuotojai.

 

Ligoninės informacija

plačiau
Pratęsta Klaipėdos universitetinės ligoninės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutartis
2020-08-19

Stiprėja Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) ir Klaipėdos universiteto partnerystė. Atnaujinta bendradarbiavimo sutartimi tikimasi ne tik glaudesnės partnerystės profesinio orientavimo, kvalifikacijos kėlimo, mokslinėje ir studentų praktinio mokymo veikloje, bet ir skatinti universiteto ir ligoninės veiklų integraciją. Vadovai taip pat susitarė, kad COVID-19 pandemijos metu ligoninė teiks reikiamą pagalbą studentams. Tai ypatingai aktualu artėjant naujiems studijų metams, kai mokslus pradeda studentai ne tik iš Lietuvos, bet ir gausus užsieniečių būrys.

Pasirašydamas sutartį KUL vyriausiasis gydytojas Vinsas Janušonis tikisi, kad stipri mokslo ir ligoninės partnerystė atneš naudos ne tik sutarties partneriams, bet ir visai miesto bendruomenei, regiono žmonėms. „Jau kurį laiką vedamos diskusijos dėl galimybės Klaipėdoje kurti bendrą didelį universitetinį medicinos centrą, kuris galėtų priartinti itin aukštos kokybės medicinos paslaugas Vakarų Lietuvos regiono gyventojams. Šiame kelyje universiteto ir ligoninės integracijos vaidmuo ypatingai svarbus.“

plačiau Ligoninės informacija dėl COVID-19
2020-08-13

Ligoninės molekulinės diagnostikos laboratorijoje iš viso atlikti 52919 tyrimai, nustatyti 467 teigiami atvejai.

Šią savaitę atlikti 1319 tyrimai, nustatyta 17 infekuotų Covid-19 virusu asmenų.

Praeitą parą atlikti 389 Covid-19 tyrimai, nustatyti 3 infekuoti asmenys.

 

Šiuo metu ligoninės infekcinių ligų korpuse gydomi 5 sergantys Covid-19 pacientai, trys iš jų užsieniečiai.

Keturių pacientų sveikatos būklės patenkinamos, jiems dirbtinė plaučių ventiliacija netaikoma. Vieno paciento sveikatos būklė sunkesnė, jis gydomas reanimacijos skyriuje.

 

Ligoninėje nustatyta tvarka sistemingai ir reguliariai tiriami ligoninės darbuotojai, bei visi prieš grįžtant į darbą po atostogų ar nedarbingumo.

 

Šią savaitę ištirti 163 ligoninės darbuotojai, nustatytas 1 teigiamas atvejis darbuotojui, planavusiam grįžti į darbą po atostogų užsienyje.

 

Ligoninės informacija

plačiau