Dalyvavimo gimdyme tvarka valstybės lygio ekstremalios padėties ir/ar karantino dėl COVID-19 metu

Gimdyvės artimajam, norinčiam dalyvauti gimdyme, turi būti atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos). Neigiamo testo galiojimo trukmė 72 val.

Gimdyvės artimasis privalo pateikti patvirtinančius dokumentus priėmimo skyriaus akušerei.

Jei tyrimas atliktas vėliau nei prieš 72 val, gimdyvės artimajam priėmimo skyriaus akušeris paima ėminį.
Jei gimdyvės artimasis nedraustas sveikatos draudimu, priėmimo skyriaus akušeris paima ėminį, už kurį gimdyvės artimasis sumoka 52,50 Eurų. Gimdyvės artimajam išduodamas mokamos paslaugos kvitas. Ėminio paėmimas ir tyrimo atlikimas įtrauktas į VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės mokamų paslaugų sąrašą, paslaugos kodas 17748;

Gimdyvės artimasis priėmimo skyriuje privalo užpildyti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo patvirtintą „Asmens, lankančio pacientą, sveikatos būklės (įsi)vertinimo bei leidimo/sutikimo“ formą.
Buvimo stacionare metu, gimdyme dalyvaujantis asmuo turi dėvėti asmens apsaugos priemones (respiratorių ir vienkartines pirštines), laikytis personalo nurodymų.


Gimdyvės artimasis gali dalyvauti tik natūralaus gimdymo metu. Gimdyvę perkeliant iš gimdymo skyriaus, gimdyvės artimasis gali pasilikti pogimdyminio skyriaus šeiminėje palatoje, raštu patvirtinęs priešepideminių reikalavimų vykdymą.